Faither Industrial

FAITHER INDUSTRIAL 

FAITHER INDUSTRIAL WHEEL

Perfekt för verkstaden, luftrenaren är utrustad med dubbla ljuddämpare och kraftfulla filter, allt för att skapa en så ren luft som möjligt till en låg ljudnivå. Faither Industrial Wheel är en mobil lösning som är utrustad med stora gummihjul och kan flyttas efter behov runt i verkstaden. Klarar av att rena ytor på 100m2, omsätter luften 3 ggr/h.

FAITHER INDUSTRIAL WALL

Fast installerad luftrenare som fästes på vägg. i övrigt är gäller samma specifikationer som på Faither Industrial Wheel.

Skapa bättre hållbarhet genom luftrening.

Forskning visar att dålig inomhusluft orsakad av partiklar från vår omgivning är hälsofarlig och kan påverka och skada våra organ, vilket kan leda till fler allergier, astmatiska problem och även allvarligare sjukdomar. Några av de vanligare symptomen på sämre  inomhusluft är trötthet och huvudvärk.
En utsatt målgrupp är de som jobbar i och nära verkstäder. Det totala antalet svenskar som dör i förtid varje år är ca 8 000 stycken, på grund av att de har andats in dålig, förorenad luft. Det är dels partiklar som kommer från fabriker, förbränningspartiklar, bilavgaser, vägdamm m.m. Dessa små partiklar som kan orska mycket lidande förekommer ofta i verkstäder.

Det positiva är dock att vi nu har möjlighet att rena luften från partiklarna som orsakar sjukdomar med Faither Industrial, speciellt framtagen för verkstäder, med otroligt starka filter, framtagna för tuffa miljöer renas luften med 99,97% precision.

15% av sjukskrivningar är relaterade till dålig luftkvalité enligt forskning.

Utöver dessa 15% finns den smittospridning av förkylningar etc. som ofta leder till en högre sjukfrånvaro under delar av året.
Detta betyder att en luftrenare även bidrar rent ekonomiskt genom en minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader i form av sjuklöner och extra personalkostnader.

Kontakta oss för beställning eller ett möte

Vi kan skräddarsy lösningar till just er verkstad.
Eller ring oss direkt på 010 – 20 717 20