Verkstad & Lager

SKAPA EN RENARE ARBETSPLATS
I VERKSTADEN ELER PÅ LAGRET

Så att era kroppar slipper ta hand om alla ohälsosamma partiklar.

Verkstäder har generellt en hög partikelhalt. Det är en utsatt miljö där luften kan ge upphov till flera olika typer av sjukdomar. Tack vare Faither Industrial kan vi nu reducera antalet farliga partiklar i verkstaden och skapa en mer hälsosam arbetsplats.

TILL PRODUKTEN FAITHER INDUSTRIAL LUFTRENARE